ATÖLYELİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UZMANLIK SERTİFİKA PROGRAMI
Eğitim Tarihi: 8 Ocak-6 Mart 2022
Eğitim saati: 09:30-16:30
Eğitim Ücreti: 3750 TL+KDV
Eğitmen: Doç.Dr.Pelin VARDARLIER

Program 9 Hafta sonu (Cumartesi-Pazar ) olarak planlanmıştır.
Eğitimler online olarak planlanmıştır.
Program sonunda yapılacak olan sınavdan 70 ve üzeri alan katılımcılara Tüv Austria Onaylı Sertifika verilecektir.

EĞİTİM KONU BAŞLIKLARI
1- İnsan Kaynakları Yönetimine Giriş & İK Farkındalık Atölyesi
2- İş Analizi ve İş Değerleme Yöntemleri & İş Analizi Atölyesi
3- Personel Seçme ve Yerleştirme & İşe Alım Atölyesi
4- Toplam Kalite ve Süreç Yönetimi & Kalite ve Süreç Yönetimi Atölyesi
5- Organizasyon Yönetimi ve Liderlik & Liderlik Atölyesi
6- Yetenek Yönetimi ve İşveren Markası & Yetenek Kazanımı Atölyesi
7- Değerlendirme Merkezi Uygulamaları & Değerlendirme Merkezi Atölyesi
8- Eğitim ve Gelişim Yönetimi & Eğitim Teknolojileri Atölyesi
9- Kariyer Yönetimi ve Koçluk, Mentorluk & Koçluk Atölyesi
10- Performans Değerlendirme & Performans Değerlendirme Atölyesi
11- İnsan Kaynakları Yönetiminin Hukuki Boyutları
12- Çalışma Psikolojisi
13- Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi
14- Bordrolama Uygulamaları ve Ücret Yönetimi bordrolama Atölyesi
15- Dijital İnsan Kaynakları Yönetimi & Dijital Dönüşüm Atölyesi

ATÖLYELİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UZMANLIK SERTİFİKA PROGRAMI
DETAYLI İÇERİK
1. BÖLÜM: İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GİRİŞ
• İnsan kaynakları yönetiminin tanımı, kapsamı ve önemi
• İnsan Kaynakları yönetiminin amaçları
• İnsan kaynakları yönetiminin özellikleri ve işlevleri
• İnsan kaynakları yönetiminin tarihsel gelişimi
• Personel Yönetimi
• Personel yönetimi ve insan kaynakları yönetimi arasındaki farklar
• İnsan kaynakları planlaması kapsamı ve süreci
• İnsan kaynakları planlamasının amaçları ve yararları
• Elektronik insan kaynakları yönetimi
• Stratejik insan kaynakları yönetimi
• İnsan kaynakları yönetiminde iletişim

1A- İK FARKINDALIK ATÖLYESİ
Bu Atölyenin amacı, insan kaynakları konusunda farkındalık yaratmaktır.
2. BÖLÜM: İŞ ANALİZİ VE İŞ DEĞERLEME YÖNETİMLERİ
• İş Analizindeki Temel Kavramlar
• İş Analizinin Tanımı ve Amaçları
• İş Analiz Süreci
• İş Analizinde Kullanılan Yöntemler
• İş Analizinin Sonuçları
• İş Gerekleri ve Yetkinlikler
• İş Tanımları
• İş Etüdü, İş Dizaynı
• İş Değerlemenin Tanımı ve Amaçları
• İş Değerleme İlkeleri
• İş Değerlemesi Süreci
• İş Değerlendirmesi Yöntemleri

2A- İŞ ANALİZİ ATÖLYESİ
Bu Atölyenin amacı, verimli bir iş analizi yapma ve doğru iş tanımlarını oluşturma uygulamalarının bütünüdür.

3. BÖLÜM: PERSONEL SEÇME VE YERLEŞTİRME
• İş gören Bulma ve Seçmenin Önemi
• İş gören Bulma Sürecine Genel Bakış ve Hazırlık Çalışmaları
• İş gören Bulma Teknikleri
• İş gören Seçme Teknikleri
• İşe Alma Görüşmesi (Mülakat)
• Mülakat Yöntemleri
• İşe Alma Sürecindeki Testler
• Referans Araştırması
• Mülakat Değerlendirme Yöntemleri
• Mülakat Hataları
• İşe Alma Kararı
• İşe Yerleştirme

3A- İŞE ALIM ATÖLYESİ
Bu Atölye, işe alım sürecini ve mülakat yöntemlerini bizzat deneyimleyebilmenizi amaçlamaktadır.
4. BÖLÜM: TOPLAM KALİTE VE SÜREÇ YÖNETİMİ
• Süreç Kavramı ve Sürecin Temel Özellikleri
• Sürecin Temel Özellikleri
• Süreç Sınıflandırması ve Süreç Hiyerarşisi
• Süreç Yönetimi ve Beş Boyutunu Hayata Geçirme
• Süreç Yönetiminin Anlamı ve Önemi
• Kritik Süreçlerin Belirlenmesi
• Süreç İyileştirmede Temel Boyutlar
• Süreçleri Kıyaslama ve Karşılaştırma

4A- KALİTE VE SÜREÇ YÖNETİMİ ATÖLYESİ
Bu Atölyenin amacı, kurum performansının sürekli olarak iyileştirilmesini sağlayan uygulamaları açıklamaktadır.
• Toplam Kalite Yönetimi’ne Giriş
• Toplam Kalite Yönetiminde Guruların Yaklaşımı
• Toplam Kalite Yönetimi Ödülleri
• Mükemmelliğin Temel Kavramları
• EFQM Mükemmellik modeli
• Değerlendirme ve İyileştirme

5. BÖLÜM: ORGANİZASYON YÖNETİMİ VE LİDERLİK
• Organizasyon tasarımı ile ilgili temel kavramlar
• Organizasyonel DNA’nın incelenmesi
• Stratejiyi doğru anlamak
• Kurum kültürünü anlamak
• İç / dış paydaşları doğru anlamak
• Organizasyon yapısı tasarımı metodolojisi
• İnsan Kaynakları bölümünün örgütlenmesi
• Yönetim ve Yönetici Kavramı
• Liderlik ve Yönetici Tanımları ve Karşılaştırılması
• Liderlik Özellikleri
• Liderlik ve Duygusal Zeka
• Duygusal Zekanın Boyutları
• Örgütsel İletişim ve Liderin Organizasyondaki Rolü
• Lider ve Yönetici arasındaki farklar
• İş hayatında lider yönetici hikayeleri

5A- ORGANİZASYON YÖNETİMİ VE LİDERLİK ATÖLYESİ
Bu Atölyenin amacı, organizasyon yönetiminde liderin rolünü ortaya koymaktır.
6. BÖLÜM: YETENEK YÖNETİMİ VE İŞVEREN MARKASI

• Yetenek yönetimi ile ilgili kavramlar
• Yetenek yönetimi neden önemli?
• Yetenek yönetim modelleri
• Yetkinlikler ve Yetkinlik Türleri
• İnsan kaynakları yönetiminde yetenek yönetim süreci
• Kilit pozisyonlar ve Yedekleme planı
• Yetenekli çalışanların belirlenmesi
• Yetenek yönetimi aşamaları
• Yetenek yönetiminin diğer İK süreçleri ile ilişkisi
• Yetenek yönetiminde kullanılan metrikler
• İşveren Markası Tanımı ve Önemi
• İşveren markası ile yetenek yönetiminin ilişkisi

6A- YETENEK KAZANIMI ATÖLYESİ
Bu Atölyenin amacı, iş değerini iyileştirmek, çalışan çekme, ele tutmayı mümkün
kılma uygulamalarını pekiştirmektir.

7. BÖLÜM: DEĞERLENDİRME MERKEZİ UYGULAMALARI
• Değerlendirme Merkezi ve Yetkinliklere Genel Bakış
• Değerlendirme Merkezi Tasarımı
• Değerlendirme Merkezi Uygulama Günü
• Değerlendirme Raporu Yazım Teknikleri

7A- DEĞERLENDİRME MERKEZİ ATÖLYESİ
8. BÖLÜM: EĞİTİM VE GELİŞİM YÖNETİMİ
• Eğitimin Tanımı ve Önemi
• Eğitimin Amaçları
• Eğitimin Yararları
• Eğitimin İlkeleri
• Eğitim Politikası
• Eğitim Tasarım Süreci
• Eğitimin Planlaması ve Uygulanması
• Eğitim Prosedürünün Hazırlanması
• Eğitim ve Geliştirme Süreci, Personelin Geliştirilmesi
• İnsanları tanıma ve öğrenme stilleri
• Geleneksel ve Modern Eğitim yöntemleri
• E- Öğrenme ile Yönetimsel ve Eğitimsel Organizasyon
• E- Öğrenme Nedir? E- öğrenme Parametreleri Nelerdir?
• E- Öğrenmede dijital içerik tasarım uygulama yöntem ve teknikleri
• Dijital Dönüşümde Eğitim Yöntemleri
• Eğitimde Oyunlaştırma
• Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

8A- EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ATÖLYESİ
Bu Atölyenin amacı, eğitim ve gelişim yönetimi sisteminin ve prensiplerinin teknolojik uygulamalarla aktarılmasıdır.
Bu Atölyenin amacı, değerlendirme yöntemlerinin seçimi ve uygulanmasında uzmanlaşmadır.

9.BÖLÜM: KARİYER YÖNETİMİ VE KOÇLUK, MENTORLUK
• Kariyer ve Kariyer Yönetimi Tanımı
• Kariyer Planlamanın Kapsamı
• Kariyer Aşamaları
• Kariyer Yönetimi Süreci
• Motivasyon Tanımı ve Önemi
• Motivasyon Süreci
• Çalışanları Motive Etme Teknikleri
• Kariyer Yönetiminde Koçluk ve Mentorluk
• Koçluk ve Mentorluk Nedir?
• Koçluk ve Mentorluk Süreci
• Kariyer Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar
• Kariyer Geliştirme Uygulamaları

9A- KOÇLUK ATÖLYESİ
Bu Atölyenin amacı, çalışanlara koçluk etmesi gereken insan kaynakları uzmanlarının bu konuda gelişmesini sağlamaktır.
10. BÖLÜM: PERFORMANS DEĞERLENDİRME
• Performans Değerlendirmesinin Tanımı, Önemi ve Amaçları
• Hedef Belirleme ve Önemi
• Hedef Belirleme Yöntemleri
• Performans Değerlendirme Sonuçlarının Kullanım Alanlar
• Performans Değerlendirmenin Avantajları ve Dezavantajları
• Performans Değerlendirme Sisteminde Olması Gereken Özellikler
• Performans Değerlendirmeyi Etkileyen Faktörler
• Performans Değerlendirme Süreci
• Performans Değerlendirme Yöntemleri
• Performans Değerlendirme Sürecinde Yapılan Hatalar
• Performans Değerlendirme Sürecinde Yapılan Hataları Engelleyici Stratejiler
• İşletmelerde Performans Değerlendirme Prosedürü

10A- PERFORMANS DEĞERLENDİRME ATÖLYESİ
Bu Atölyenin amacı, performans yönetimi sisteminin ve prensiplerinin uygulamalarla aktarılmasıdır.
11. BÖLÜM: İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN HUKUKİ BOYUTLARI

• Genel hukuk bilgisi
• İş Hukuku’nun tanımı, gelişimi ve kaynakları
• İş Hukuku’nun temel kavramları
• İşçi, İşveren, İşyeri Tanımları
• İş Hukuku’nun uygulama alanı
• İş sözleşmesi kavramı ve unsurları
• İş sözleşmesi Türleri
• İş sözleşmesinin sona ermesi ve sonuçları
• İşin düzenlenmesi
• Çalışma süreleri ve Ara dinlenmeler
• Yıllık ücretli izinler, ulusal bayramlar ve resmi tatiller
• İş sağlığı ve güvenliği hukuku

12. BÖLÜM: ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİ
• Çalışma hayatında psikolojinin yeri
• Çalışma Psikolojisi Tanımı, Amacı ve Kapsamı
• Çalışma Psikolojinin Gelişimi
• Çalışma Psikolojinin İşlevi ve Amacı
• Endüstri ve Örgüt Psikolojisi
• Personel Psikolojisi
• Örgüt Psikolojisi
• Örgütsel Davranış
• Endüstri İlişkileri
• İş ve Mesleğin İnsan Yaşamı için Önemi

13. BÖLÜM: ULUSLARARASI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
• Uluslararası
• Uluslararası
• Uluslararası
• Uluslararası
• Uluslararası
• Uluslararası
• Uluslararası

İşletmelerde İnsan Kaynakları Yönetimi Süreci İşletmelerde Kadrolama Politikaları İşletmelerde İşe Alma
İşletmelerde Eğitim ve Geliştirme
İşletmelerde Performans Yönetimi İşletmelerde Ücret Yönetimi
Şirketin İKY süreçleri açısından İncelenmesi

14. BÖLÜM: BORDROLAMA UYGULAMALARI VE ÜCRET YÖNETİMİ
• İşe Giriş İşlemleri
• İşten Çıkış İşlemleri
• Çalışma Düzeni
• Bordro İşlemleri
• Personel Disiplini
• Özlük Dosyası
• Ücret ve Ücret Yönetimi
• Ücret Sistemleri
• Ücret Grupları Oluşturma
• İşçinin Çalışması Sonucunda Hak Kazanacağı Ücret
• SGK Prim Uygulamaları, Taban ve Tavan Prim Oranları

14A- ÖZLÜK VE BORDROLAMA ATÖLYESİ
Bu Atölyenin amacı, özlük ve bordro konusunda uygulamalarla uzmanlaşmadır.
15. BÖLÜM: DİJİTAL İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
• Djitalleşme Nedir?
• Dijital İşletmeler ve Önemi
• Endüstri 4.0 Kavramı
• Dijital İnsan Kaynakları Tanımı ve Önemi
• Dijital İnsan Kaynakları Süreçleri ve İşleyişi
• İşletmelerde Dijital İnsan Kaynakları Uygulamaları

15A- DİJİTAL DÖNÜŞÜM ATÖLYESİ
Bu Atölyenin amacı, dijital insan kaynakları uygulamalarını pekiştirmektir.
• Çalışmaya Bağlı Hak Kazanılan Diğer Ödemeler
• Kıdem Ve İhbar Tazminatları
• Ücret Bordrosu Parametreleri ve Bordro Örnekleri
• Gelir Vergisi Matrahı, Oranları ve Bordro Uygulamaları
• Sigorta Matrahına Giren Gelirler ve Yasal Sınırları
• Bordroda Fazla Mesai Uygulamaları
• Bordroda Ücret Muafiyetleri Uygulamaları
• Personel İlişik Kesme Prosedürü ve Yapılması Gereken İşlemler
• İşe İade Kararlarında Bordro Uygulamaları ve Prim Ödeme Süreci
• Bordro Parametreleri ve Bordro Uygulama Örnekleri
BİZE ULAŞIN
Çamlık Mah. İkbal Cad.
Dinç Sok. No: 28 PK: 34774
Ümraniye/İstanbul
tuba.alkan@tuv.at
0537 476 04 17